Rộn Ràng Một Góc Nhỏ Vùng Cao – Chào Năm Học Mới Tươi Đẹp 2018-2019

Rộn Ràng  Một Góc Nhỏ Vùng Cao – Câu Chuyện “Chào Năm Học Mới Tươi Đẹp 2018-2019” Trong hành trình xuyên suốt tháng 10/2018, chương trình “Chào năm học mới tươi đẹp 2018-2019” do Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Life Việt Nam khởi xướng đã mang…